Zbierka - Geológia Tlačiť

K základným zbierkam z oblasti neživej prírody patrí geológia. Zbierka, ktorá bola budovaná v spolupráci s externými pracovníkmi už od vzniku múzea obsahuje 154 kusov. Medzi miocennými skamenelinami, nerastami a minerálmi, je aj známy dubnický drahý opál.