Zbierka - Fotodokumentácia Tlačiť

Zbierka fotografií sa začala budovať v 50. rokoch 20.storočia.. K prioritným úlohám jeho rozvoja patrí fotodokumentácia terénnych vedeckovýskumných prác, spoločensko-politických, kultúrnych i športových udalostí v regióne. Nemenej dôležitou úlohou je aj zhotovovanie fotografií na výstavné a publikačné účely, ale aj fotodokumentácia zbierok. Zbierka obsahuje vyše 75 000 negatívov.