Zbierka - Etnografia Tlačiť

Medzi najstaršie zbierky múzea patrí národopisná zbierka. Jej základom sú zbierky, ktoré dokumentujú tradičnú ľudovú kultúru regiónu Šariša – poľnohospodárstvo, odev, textil, ľudové zamestnania. Postupne k nim pribudli zbierky dokumentujúce pastierstvo, bývanie, ľudové umenie a  kompletné výrobné dielne /hrnčiarska, kováčska, sviečkárska, medovnikárska, debnárska a i./ i výrobky z drotárstva, rohoviny, košikárstva, čipkárstva, ľudovoumelecké výrobky. Národopisná zbierka eviduje 6 953 zbierkových predmetov duchovnej kultúry, ale i fotografickú dokumentáciu ľudovej architektúry, zvykoslovné prejavy, výrobné procesy i ľudový odev.