Historické hodiny Tlačiť

Historické hodiny predstavujúce spojenie vedy a umenia majú od samého začiatku nielen technickú, ale aj estetickú funkciu - merať čas čo najpresnejšie a svojím vzhľadom priťahovať pozornosť ľudí. Meranie času bolo predmetom záujmu človeka už v staroveku, kedy si ľudia určovali čas podľa slnka a hviezd. Prvými prístrojmi na meranie času boli rôzne typy slnečných, vodných, pieskových, ortuťových či sviečkových hodín. Mnohé z nich pretrvali až do novoveku (napr. slnečné alebo presýpacie hodiny). Tieto elementárne prístroje na meranie času boli nahradené vynálezom kolieskových mechanických hodín, ktorých vývoj sa uberal od najstarších mohutných železných vežových hodín a orlojov v 13. – 14. storočí, k prvým interiérovým hodinám, ktoré sa objavili na začiatku 15. storočia. Výrobcovia hodinových strojov a výrobcovia hodinových skriniek úzko spolupracovali až do konca 17. storočia. V 18. a 19. storočí s rozvojom hodinárstva sa začali špecializovať.

 

Výroba hodín bola náročným procesom , na ktorom sa okrem hodinárskych majstrov museli podieľať aj iní remeselníci a umelci (napr. kováči, zámočníci, zvonári, odlievači kovov, rezbári, zlatníci, maliari, sochári a mnohí ďalší). V expozícií historických hodín zaraďujeme medzi najstaršie exponáty nástenné hodiny zo železného plechu s rímskymi maľovanými číslami s jednou hodinovou ručičkou , vyrobené na začiatku 18. storočia Jánom Krausom z Krompách. Z importovaných hodín je to hodinový stroj prístenných stojacích hodín holandského výrobcu Jána Breuklaara z Amsterdamu, z polovice 18. storočia. Má bohato gravírovanú ciferníkovú dosku, na ktorej je okrem rímskych hodinových a arabských minútových číslic aj sekundový ukazovateľ. Na ciferníku sú aj pohyblivé ukazovatele mesiacov a dní v týždni. V dolnej časti je maľba krajinky, do ktorej je zakomponovaný pohyblivý ukazovateľ fáz mesiaca. Z druhej polovice 18. storočia sú to konzolové hodiny staronemeckého typu, tradične označované podľa tvaru hodinovej skrinky aj ako tabernákulové hodiny, ktoré reprezentujú obdobie baroka.

Najviac vystavovaných hodín je z 19. storočia, ktoré je prezentované kolekciou stĺpikových, obrazových a rámových hodín, doplnených o nástenné hodiny z druhej polovice 19. storočia s presahom do začiatku 20. storočia. Stĺpikové hodiny boli mimoriadne obľúbené a vo veľkých množstvách a variantoch vyrábané od roku 1820 až do druhej polovice 19. storočia. Ich hodinový strojček bol obvykle umiestnený v kruhovom puzdre nad stĺpikmi so zrkadlovým pozadím, prípadne bol zavesený medzi drevenými alebo alabastrovými stĺpikmi, zdobenými mosadznými alebo drevenými pätkami a hlavicami. Rôzne alabastrové, perleťové, kovové a drevené vyrezávané aplikácie, intarzie, zrkadlá a pod. zdobia tento typ hodín z obdobia klasicizmu.

10119

V prvej polovici 19. storočia sa vyrábal aj ďalší typ hodín – nástenné obrazové hodiny. Hodinový strojček bol umiestnený priamo v obraze alebo v ráme hodín. Obľúbeným doplnkom tohoto typu hodín bol hrací stroj. V expozícií sú obidva typy spomínaných hodín. Obrazové s výjavom bitky s Turkami a hodinovými strojom umiestneným do zlatého rámu so štukovými aplikáciami a obrazové hodiny romantickej alpskej krajiny s hodinovým strojom umiestneným priamo v obraze, s ciferníkom vo vežičke malého hradu. Po roku 1850 sa objavujú nástenné rámové hodiny, ktoré majú hodinový strojček umiestnený v zlátenom ráme zdobenom početnými kovovými a štukovými aplikáciami. V expozícií sú vystavené štyri varianty týchto nástenných rámových hodín.

Na našom území veľmi rozšírenú a populárnu skupinu nástenných hodín, predstavujú regulátory, alebo im podobné typy, ktoré sa vyrábali v 19. storočí v Rakúsku, Nemecku a Maďarsku. Viedenské nástenné hodiny mali pomerne presný hodinový stroj kontrolovaný kyvadlom. Pohon zabezpečovalo závažie, často doplnené bicím zariadením. Boli montované do elegantných nástenných drevených skríň, ktoré sa zdobili vyrezávanými prvkami podľa dobového vkusu. Z veľkého množstva rôznych typov hodín vyrábaných v 19. storočí prezentujeme aj dve ukážky nástenných hodín s porcelánovými doskami z prelomu 19. a 20. storočia. Stolové hodiny z lisovaného dreva vyrobené v USA koncom 19. storočia, ľudovo nazývané aj americké hodiny, si pri návrate domov prinášali naši vysťahovalci pred 1. svetovou vojnou. Výber historických hodín predstavuje rôzne typy hodín vyrábaných a hlavne používaných v našom regióne v období od začiatku 18. storočia do začiatku 20. storočia.

121201200