Historické zbrane Tlačiť

Odkedy človek začal používat' nástroje, boli medzi nimi také, ktoré sa dali použit' ako zbrane. Spočiatku slúžili predovšetkým na lov, neskôr sa začalo bojovat' o majetok, hranice, územia. Expozícia dokumentuje vývoj ručných palných zbraní a pobočných chladných zbraní od 16. storočia do 20. storočia. Vyčlenené obdobie je na jednej strane ohraničené najstaršími exponátmi, ktoré múzeum vlastní, na druhej strane prudkým rozvojom priemyselnej výroby zbraní pre potreby armád koncom 19. storočia. Výstava umožňuje spoznat' druhovú rozmanitost' exponátov,technický vývoj, ale aj remeselnú zručnosť a umelecké cítenie výrobcov.

23242526272829

 

Prevratným vynálezom v dejinách l'udstva bolo objavenie pušného prachu a jeho explozívnych účinkov, čo podmienilo vznik a vývoj palných zbraní. Palné zbrane v Európe boli známe od 14. storočia. Najstaršie ručné palné zbrane sa odlievali z bronzu, mosadze, neskôr sa kuli zo železa. Vojenská puška nie je nikdy zdobená, lovecká je naopak charakteristická bohatou výzdobou hlavne a pažby. Najstaršou a vel'mi cennou je lovecká gul'ovnica s vonkajším kolieskovým zámkom, bohatou intarziou a pažbou vykladanou plátkami kostí a perlete z konca 16. storočia.

1420

Vynájdením kresadlového zámku (holandský, španielsky, začiatok 17. storočia francúzsky) sa vytvorila dokonalejšia zbraň. Na rozdiel od kolieskového zámku iskrenie tu nevzniká trením, ale úderom kohúta s pazúrikom o ocielku. V dielňach barokových puškárov sa vyrábali zbrane podl'a francúzskych vzorov. Pažby pušiek sa vykladali intarziou, hlavne sa zdobili drahými kovmi, využívali sa reliéfne medailonky.

Zvlášt' vzácny je pár značkovaných gul'ovníc od bratislavského puškára Fischera z polovice 18. storočia. Hlavne majú z damacénskej ocele s majstrovskou zámkou, zámkové dosky s výjavmi z pol'ovačiek, súprava je mosadzná s nízkym reliéfnym ornamentom.Z pobočných chladných zbraní vystavujeme šable, ale aj kordy a paloše. Šabl'a je pobočná chladná zbraň s jednostranne brúsenou zakrivenou čepel'ou. V pravidelných jednotkách európskych armád sa jej používanie rozširuje koncom 18. storočia, neskôr majú jednotlivé druhy vojska svoju vzorovú šabl'u.

192123