Od Prešova ide vlak Tlačiť

V Kaštieli a archeoparku v Hanušovciach n.T ako organizačnej jednotke Krajského múzea Prešov sme pripravili výstavu s názvom Od Prešova ide vlak, ktorá svojim obsahom má pripomenúť udalosti spred 75 rokov späté s výstavbou železničnej trate Prešov-Strážske a viaceré z nich úzko súvisia s mestečkom Hanušovce a jeho blízkym, či vzdialenejším okolím. Začiatkom júla 2017 uplynulo 75 rokov  od zriadenia a slávnostného otvorenia (za osobnej účasti prezidenta vojnovej  slovenskej republiky dr. Jozefa Tisu) ústredia pracovných útvarov pre tzv. asociálne osoby v dežefiovskom kaštieli v Hanušovciach n.T. Zriaďovanie prvých pracovných útvarov, či táborov na Slovensku začalo už na začiatku 40-tych rokov 20. storočia so zameraním násilne v nich sústrediť hlavne rasovo prenasledovaných – najprv Židov a tak Rómov. Zriadenie týchto útvarov v Hanušovciach ( patrili tu aj útvary v Nižnom Hrabovci, Jarabej, Čiernom n. T., Petiči) v júli 1942 si vyžiadala výstavba strategicky veľmi dôležitej železničnej trate Prešov (Kapušany)-Vranov-Strážske. Práce na tejto stavbe meškali hlavne v dôsledku nedostatku pracovných síl. Práve Rómovia a spočiatku aj Židia (v čase ešte pred deportáciami) sústredení v táboroch mali urýchliť práce na spomínanej stavbe. Na prácach sa intenzívne zúčastnili v roku 1942 aj príslušníci 6. pracovného práporu (z vojenskej pracovnej služby, ktorí tvorili hlavne Židia a Rómovia), ktorí bol umiestnení v bývalých vojenských kasárňach v Čemernom pri Vranove.

Vyše 150 fotografií a dokumentov na 20 výstavnych paneloch dokumentuje začiatok stavby železničnej trate, zábery z jednotlivých úsekov trate. Cieľom výstavy nie je úplne dokumentovať výstavbu celej trate, ale jej autor sa zameral hlavne na zdokumentovanie histórie pracovných táborov v Hanušovciach a na výstavbu 4. a 5. úseku trate, ktorú zabezpečovala firma ing Lozovský – Hrabĕ- Štefanec. Táto firma stavala najdôležitejšiu časť trate, ku ktorej patrili aj 4 železničné viadukty a zároveň jej hlavným sídlom sa stali Hanušovce a tunajší dežefiovský kaštieľ. Desiatky fotografií (mnohé z nich sú výstavnou formou prvýkrát zverejnené) zachycujú postup výstavby viaduktov (v rokoch 1942-43), ale v závere výstavy sú viadukty zachytené aj v podobe v akom stave zostali, keď ich ustupujúce nemecké vojsko v noci z 18. na 19. januára 1945 zničilo. Na čiastočnej deštrukcii hanušovského viaduktu, klenúceho sa nad mestečkom, sa podieľali niekoľko dní po vypuknutí Povstania – 31.augusta 1944, príslušníci partizánského zväzku Čapajev, ktorí tu pôsobili v neďalekých Slánskych vrchoch. Aj takéto unikátne, doteraz nepublikované fotografie môžete vidieť  na našej výstave, na ktorú všetkých srdečne pozývame. Výstava potrvá až do 28. augusta 2017.